Om Park 124

Park 124 är en företagspark på Kronoparken som ägs av Karlstads Bostads AB. Här har fram tills nu både egenföretagare, småföretag och lokalrepresentanter från större nationella och internationella företag funnits representerade. Verksamheten avvecklas dock under 2018.


Aktuellt just nu:
KBAB, som äger Park 124, har under 2017 beslutat att bygga om fastigheten till bostadshus. Alla lokalhyresgäster är därför uppsagda och verksamheten kommer att läggas ner under 2018. På grund av detta hyr vi inte längre ut kontor till nya hyresgäster.