Miljöarbete

En park ska såklart vara grön och Park 124 är inget undantag. KBAB, som äger huset, arbetar med både små och stora åtgärder för att hela tiden bli mer miljövänliga. Här följer några exempel.

Värme och kyla

Huset värms upp med hjälp av fjärrvärme och en bergvärmepump. Exakt förbrukning är svår att avläsa, eftersom husets uppvärmning är sammankopplat med de andra husen på Signalhornsgatan.

Förbrukningen av fastighetsel är ca 60 kWh/m2 och år.

En pump hämtar upp kallt vatten i ett borrhål i berget om sommaren för att kyla kontoren. Det behövs där med ingen kompressorkyla. Bergvärmepumpen använder samma borrhål som frikylan för att göra värme vintertid.

Ventilation

Frånluftssystemet styrs av en mekanisk fläkt.

Energideklaration

Illustration som visar att husets energianvändning är relativt liten.För Park 124 gjordes en energideklaration i januari 2010. Den gäller i tio år.

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt och hur effektiv en byggnad är ur energisynpunkt. Den ger även möjligheter till jämförelser med liknande byggnader. Den visar också hur byggnaden kan förbättras, hur energianvändningen kan minskas och driftkostnaderna sänkas. Riksdagens lag om energideklarationer bygger på ett EU-direktiv som måste genomföras i hela EU. Syftet med direktivet är bland annat att minska klimatpåverkan.

Sopsortering

Behållare finns för glas, förpackningar och metall i varje kök. Sorteringen sker på sopgården utanför huset. Tunnor för pappersåtervinnig finns vid varje skrivare och hämtas regelbundet.

Belysning

I nästan hela huset styrs belysningen av rörelsesensorer. Det gör att lampor inte är tända längre än nödvändigt.

Kaffe

Endast Krav- och rättvisemärkt kaffe serveras.