XLENT

XLENT hjälper dig med strategi, koncept och utveckling av skräddarsydda IT-lösningar. 

XLENT är ett nordiskt IT-konsultbolag som fokuserar på att hjälpa företag och organisationer att öka affärsvärdet i sina kund- och affärsrelationer. Vi heter Örjan Almen och Jonas Odencrants och hör till bolaget XLENT Business Integration. Vi jobbar med kundhanteringslösningar som hjälper företag att öka värdet på sina affärsrelationer.

Vi kombinerar det stora företagets styrka och förmåga med det lokala företagets närhet och engagemang.