SolutionCLUES

Vi arbetar med att utveckla och lära mer om hur förändringar och samtalsformer kan göras enklare, mer effektiva och engagerande. Vi skräddarsyr och anpassar uppdraget till er unika situation, era erfarenheter och er tradition. I ett nära samarbete är vi öppna för att utveckla flerfaldiga syften inom ramen för utbildningar, arbetsplats- och teamutveckling. Vi hjälper er att förbereda er organisation inför uppdraget och medverkar vid önskemål i såväl planering som uppföljning och utvärdering av olika aktiviteter.
 
SolutionCLUES är er samarbetspartner när det gäller:
- Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen.
- Effektiv och positiv coaching för individen eller gruppen.
- Handledning där arbetsgruppen förblir experterna på sitt arbete.
- Utbildningar i ledarskap, coaching och förändringsarbete som skräddarsys och anpassas till Er unika situation, erfarenhet och tradition.
- Samarbetsinriktad och uppskattad rehabilitering av sjukskrivna, enskilt eller i grupp.
- Seminarier och konferenser som lockar fram inspiration, kreativitet och idéer.
 
Sedan 2000 finns SolutionCLUES Center i Karlstad, en arena för möten, erfarenhet, inspiration och idéutveckling. Vi är verksamma i hela Sverige och har ett brett internationellt engagemang.
 
SolutionCLUES startades av Björn Johansson och Eva Persson och drivs idag av Eva Persson. Företaget har utbildat mer än 5000 anställda och chefer inom både privata och offentliga organisationer och företagets konsulter är flitigt efterfrågade som konsulter, coacher, personalutbildare och föreläsare. Bland kunder vi arbetat med återfinns organisationer inom Atlas Copco, Seco Tools, Kraft Foods, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Orkla foods och Lufthansa, samt ett stort antal kommuner och landsting.