Precer Group

 

Precers affärsidé är att erbjuda framtidssäkra tekniska lösningar för elgenerering via förbränning av fasta biobränslen och metallbränslen.

Den patenterade tekniken är anpassningsbar för att användas som återladdningskälla i alla olika typer av hybridfordon likväl som för elgenerering till bostäder och fritidshus. Precers teknik är ett alternativ vid val av hybridteknik för olika typer av fordon, båtar eller kraftvärmeverk. Precers lösningar ger ekonomiska och miljömässiga konkurrensfördelar och använder förnyelsebar energi.

Precer Research utvecklar den grundläggande teknik som används vid förbränning av olika fasta bränslen (biobränslen, metallbränslen) i kombination med en elgenererande värmemotor.

Vi arbetar för att ta fram framtida produkter och tjänster baserade på fast bränsle hybridteknik för Precer fem olika kärnverksamheter.