Mediegruppen marklund & sandelin

Kommunikation handlar om att förmedla budskap och att åstadkomma resultat
– ärligt och rakt på sak.

Kommunikation är svårt. Det svåra hjälper vi dig med – att bena ut vad du egentligen vill säga. Vi ser till att du får det sagt så att mottagaren lyssnar, förstår och agerar.

Vi använder journalistiska metoder och berättartekniker. Det är ett överlägset sätt att kommunicera när det är konkurrens om mottagarens uppmärksamhet. Den journalistiska metoden går i korthet ut på att hitta, välja, prioritera och formulera det viktigaste i verksamheten. Det gäller oavsett om det handlar om att tydliggöra ett verksamhetsmål eller kommunicera ett budskap.

 
 

Vi är tidigare journalister eller informatörer med lång yrkeserfarenhet. De flesta av oss har varit chefer inom radio, tv och press. Vi kan medier. Vi kan kommunikation. Vi kan ledarskap. Vi är stolta över vår kompetens. Vi brinner för att hjälpa våra uppdragsgivare med att utveckla sin kommunikation.

Mediegruppen föddes i Sundsvall 2002 av de båda dåvarande TV4-cheferna Lars-Erik Marklund och Staffan Sandelin. Målet under de första åren var främst att ge kunskap, insikt och konkreta verktyg till samhället kring vikten av goda medierelationer.

Mediegruppen är sedan 1 september 2014 ett dotterbolag i Gullers Grupp. Verksamheten har breddats till att omfatta kvalificerad utbildning och rådgivning inom såväl intern- som extern kommunikation. Vi jobbar främst med ledningsgrupper och styrelser.

Vi är övertygade om att god kommunikation bidrar till snabbare utveckling och ökad tillväxt, på alla samhällsplan. God kommunikation bidrar dessutom till mer engagerade och motiverade medarbetare som mår bra och trivs på jobbet.

Hittills har vi utbildat omkring 20 000 chefer och medarbetare i offentlig sektor och i privata företag. Vår ambition är att engagerat fortsätta sprida vår mission, "säg som det är så att alla förstår". Både i dag och i morgon. Vi blir gärna fler medarbetare i begriplighetens tjänst.