May Louise Henriksson Psykoterapi och Handledning

May Louise Henriksson erbjuder tjänster inom psykoterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), par- och familjeterapi, kristerapi, personalkonsultativt stöd samt handledning till studerande psykoterapeuter och psykologer. Hon är bland annat utbildad socionom och psykodynamiskt legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt, socialt och psyko-socialt behandlingsarbete. 

Om ni behöver någon att samtala med om psykologiska problem eller ha handledning inom bl.a. psykoterapi är ni varmt välkomna att höra av er!