Guldjobbet.se/Din Part i Sverige AB

Vår grunduppgift är att öka människors anställningsbarhet. Vår ambition är att flytta människor som är försörjda av det allmänna till egen försörjning. 

Vi erbjuder kompetenshöjande aktiviteter i form av Stöd och matchning, etableringslotsning,  karriärcoachning, förstärkt arbetsträning, arbetsmarknadsutbildning och seminarier till personer, företag och organisationer.

Genom att öka människor, företag och organisationers kunskap om jobbsökande och rekrytering och upprätthålla ett nära samarbete mellan parter på arbetsmarknaden når vi resultat och sätter fler i arbete. Vi bidrar med engagemang, kunskap och erfarenhet för våra kunders utveckling.