Fastighetsidéer AB

Hej!

På Fastighetsidéer jobbar vi bl a med:

  • Byggledning
  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Beställarstöd
  • Entreprenörstöd
  • Besiktningar
  • Kalkyler
  • Kontrollansvarig enligt PBL
  • Skyddsrum
  • Teaterteknik