Econova

Econova skapar hållbara affärer inom återvinning, energi och trädgård och skapar mervärden för företagets alla intressenter samt samhället i stort. Koncernen omsätter idag 700 MSEK och har cirka 170 anställda.