Metafysen

Vi erbjuder konsulttjänster inom ledarskap, ekonomi och bemanning. Tyngdpunkten för våra ledarskaps- och bemanningstjänster ligger inom social omsorg och hälso- och sjukvård, medan våra ekonomitjänster inte specifikt riktar sig mot denna typ av verksamhet. Vi vänder oss i första hand till kommuner och privata företag inom vård- och omsorgsbranschen.