May Louise Henriksson Psykoterapi och Handledning

May Louise Henriksson erbjuder tjänster inom psykoterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), par- och familjeterapi, kristerapi, personalkonsultativt stöd samt handledning till studerande psykoterapeuter och psykologer. Hon är bland annat utbildad socionom och psykodynamiskt legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt, socialt och psyko-socialt behandlingsarbete. Om ni behöver någon att samtala med om psykologiska problem eller ha handledning inom bl.a. psykoterapi är ni varmt välkomna att höra av er! Något mer som kan erbjudas är en kvalificerad handledning för psykoterapeutkandidater, psykologstuderande, socionomer, läkare och vidareutbildade sjuksköterskor.