Fastighetsidéer AB

Fastighetsidéer AB tillhandahåller tjänster inom byggbranschen så som byggledning, projektledning, projekteringsledning, beställarstöd, entreprenörstöd, besiktningar, kalkyler, kontrollansvarig enligt PBL, skyddsrum och teaterteknik. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp.